Baterii s hlubokým vybitím

Baterii s hlubokým vybitím

Jak správně vybrat baterii s hlubokým vybitím?

Jak správně vybrat baterii s hlubokým vybitím?

Zdá se, že použití baterií s hlubokým vybitím je omezeno pouze vaší představivostí. Přenosný zdroj energie může podporovat dočasné semafory, elektrické invalidní vozíky, domácí krby nebo různé stroje a zařízení. Tyto baterie jsou však nejoblíbenější v turistickém sektoru a ve fotovoltaických řešeních jako úložiště energie.

Přečtěte si níže uvedený příklad a vyberte svůj  Galaxy Voyager

Pro správný výběr baterie stačí zadat údaje do jednoduchého vzorce!

Krok 1

Zkontrolujte spotřebu energie zařízení, které chcete používat. Použijte přiložený návod nebo zkontrolujte popisy, například na typových štítcích umístěných na přístrojích, nebo spíše někde pod nimi, na nenápadném místě.

Předpokládejme například, že naše zařízení má výkon 270 wattů [W].

Krok 2

Určete, kolik hodin má zařízení běžet – jak dlouho bude potřeba dobít baterii.

V našem příkladu budeme předpokládat, že jej chcete používat po dobu 5 hodin [h].

Krok 3 Kapacita

baterie, kterou chcete vypočítat, je udávána v ampérhodinách [Ah] – je tedy nutné převést 270 wattů [W] na volty [V] a následně je převést na ampéry.

Použijeme vzorec: I = P: U  kde

I je proud v ampérech [A],

P výkon ve wattech [W],

U napětí ve voltech [V].

Předpokládáme, že používáme 24V instalaci.

VÝSLEDEK:

I = 270 W : 24 V = 11,25 A

Víme, že budeme odebírat proud 11,25A a chceme to dělat 5 hodin.

Vypočítáme kapacitu baterie C e v ampérhodinách [Ah]:

C e = proud x čas x bezpečnostní faktor

Bezpečnostní faktor je nutný, aby po mnoha měsících používání baterie a jejím vyčerpání bylo možné ji stále používat.

Bezpečnostní faktor je 1,6 a je konstantní pro všechny kapacity.

C e = 11.25A x 5h x 1,6 = 90Ah

APLIKACE:

Potřebujeme baterie s kapacitou  90Ah - 2 ks Protože jsme předpokládali, že používáme 24voltovou instalaci.

Pokud chceme, aby napětí z připojených baterií bylo 24 voltů, protože se jedná o instalaci, pak je musíme zapojit do série, tj. propojíme plus (+) s mínus (-) následujícím způsobem

Baterie by měly být stejné.